Eigen Verklaring CBR

De eigen verklaring (EV)

Iedereen die een rijexamen aflegt, moet over een ingevulde “Eigen Verklaring” (EV) beschikken.

Deze eigen verklaring kun je invullen op mijncbr.nl

Zorg dat je dit op tijd doet, het goedkeuren door het CBR kan tot 4 maanden duren!

 De “Eigen Verklaring” is een lijst met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid

Het is strafbaar de eigen verklaring niet naar waarheid in te vullen (volgens artikel 114 van de Wegenverkeerswet). Bovendien kan het niet naar waarheid invullen van je eigen verklaring leiden tot problemen met je verzekering als je bijvoorbeeld bij een aanrijding betrokken raakt. Zelfs als je geen schuld aan hebt aan de aanrijding!

 

1 of meer vragen met JA beantwoord op de eigen verklaring?

Beantwoord je 1 of meer van de vragen met “ja”, dan volg je een ander traject. Je koopt een papieren eigen verklaring bij de gemeente. Deze vul je naar waarheid in en je laat je huisarts of behandelend arts een aantekening maken waaruit de ernst van het gemelde gebrek blijkt.

Neem de vragen van de eigen verklaring ruim op tijd door. 

Onderstaande vragen worden gesteld:

 1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?
 2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?
 3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?
 4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
 5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?
 6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?
 7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?
 8. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen? 
 9. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?
 10. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?
 11. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?